Kontakt

Uwaga!
Reklamacje dotyczące Usługi SMS należy przesyłać mailem na adres: reklamacje@cashmobile.pl
Wszelkie pytania / opinie / uwagi / komentarze dotyczące działania serwisu prosimy przesyłać mailem na adres: sexrozmowy@nexxxt.biz